Page not found: /hosting/www/atomium.cz/www/pages/co-je-atomium/.php Co je Atomium Co je Atomium

Tribotechnické přísady do olejů a premiová aditiva do paliva

Co je Atomium

Shop Banner


CO JE ATOMIUM?

 

Atomium™ je nejmodernější tribotechnická (*) látka vyrobená na bázi přírodních minerálů. Je chemicky neutrální a využívá jedinečné vlastnosti přírodních minerálů k obnovení opotřebených třecích ploch.
  •  
Tato pokročilá technologie má schopnost obnovit opotřebované třecí plochy částí vozidel a průmyslových strojů, optimalizovat tření a výrazně tak zlepšit technické parametry například
  • motorů
  • převodovek
  • palivových čerpadel
  • hydraulických posilovačů

Atomium™ se přidává do běžných maziv a olejů, které pak působí jako nosič pro přenos látky Atomium na třecí plochy.

* Tribologie je věděcká nauka, která se zabývá procesy tření, opotřebování a mazání. Tribotechnika pak aplikuje nejnovější výsledky tribologie v praxi.


CO VÁM ATOMIUM PŘINESE?

  • snížení třecích ztrát
  • snížení spotřeby paliva o 8-10%
  • zvýšení mechanické účinnosti motoru
  • zrychlení odezvy motoru při sešlápnutí plynu
  • prodlouží životnost motoru - umí odložit potřebu generální opravy o 50-150.000 km.


JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ATOMIUM A BĚŽNÝMI ADITIVY?

 


Atomium má schopnost obnovit třecí plochy zformováním ochranné vrstvičky o tloušťce až 15 mikronů a optimalizovat geometrii třecích ploch.

Nově vytvořená vrstvička má značnou schopnost zachytávání oleje – drží jej tak na třecí ploše mnohem silněji než obvykle, což mění režim tření z polokapalinného na hydrodynamické (funkční olejový klín).

Atomium přináší dodatečný účinek v podobě schopnosti zachování třecích parametrů i po výměně oleje, protože ochranná vrstvička se neopotřebí tak rychle. Rychlost opotřebení vrstvičky už bez přítomnosti aditiv Atomium™ je 1,5–3krát nižší než opotřebení neošetřeného základního kovu (závisí na konstrukci, opotřebení a podmínkách provozu daného mechanismu).

Atomium je chemicky neutrální ke všem látkám, s nimiž může přijít do styku, což zaručuje bezpečný provoz ve všech agregátech a mechanismech (za předpokladu aplikace v souladu s pokyny).

Shop Banner
ATOMIUM - jízda na plný výkon
Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam.

Váš výběr preferencí byl uložen.