Otázky a odpovědi

JAK DLOUHO VRSTVA ATOMIUM™ FUNGUJE?

Vrstva Atomium™ se vytvoří během prvních 500–1000 km provozu a zůstane zachována až do konce ošetření (ujetí 20 000–30 000 km). Pokud vrstvu neobnovíte, v závislosti na provozních podmínkách motoru, abrazivitě vzduchu, kvalitě používaného oleje a paliva se zcela opotřebí po ujetí 30 000–80 000 km. Poté se účinky ošetření Atomium ztratí a spustí se proces opotřebení základního materiálu.

PROČ SE 1. FÁZE OŠETŘENÍ PROVÁDÍ 1000 KM PŘED VÝMĚNOU OLEJE A PROČ OŠETŘENÍ SPALOVACÍHO MOTORU PROBÍHÁ VE VÍCE FÁZÍCH?

U valné většiny spalovacích motorů se ve spalovacích komorách a na třecích plochách pístů a válců vyskytují úsady a laky. Funkcí 1. fáze ošetření je obecně příprava povrchu pro zformování ochranné vrstvičky. V této fázi dochází k jemnému úběru poškozené vrstvy kovu v nejzatěžovanějších třecích pásmech a čištění úsad a laků. V důsledku působení volných částeček uhlíku zabraňuje velký stupeň zformování ochranné vrstvičky. Proto je nutné tyto částečky z motoru vypustit a pak pokračovat ošetřením „čistého“ motoru.

Používají se maziva Atomium™ i u dieselových motorů?

Pro správnou aplikaci technologie Atomium™ jsou důležité následující body:

  1. materiály třecích ploch a podmínky jejich styku;
  2. druh paliva – benzín, motorová nafta, LPG – pro výběr mezi aditivy ATOMIUM Active Gasoline™ / ATOMIUM Active Diesel™;
  3. ošetřovaný mechanismus – automatická převodovka, manuální převodovka, hydraulický posilovač řízení nebo vysokotlaké palivové čerpadlo;
  4. kilometráž.

Na druhu nosného (mazacího) oleje nezáleží.

Jaké druhy motorového oleje jsou kompatibilní s technologií Atomium?

Pro správnou aplikaci technologie Atomium jsou důležité materiály třecích ploch a podmínky jejich styku. Na druhu nosného (mazacího) oleje nezáleží. Maziva Atomium jsou chemicky neutrální, protože obsahují komplex minerálů bez chemických aditiv.

Jsou zapotřebí nějaké přípravné fáze, aby technologie Atomium pracovala účinně?

NE, žádné přípravné fáze nejsou zapotřebí. Všechny fáze ošetření se provádějí za běžného provozu vozidla. Důležité ale je, aby před ošetřením nebyly třecí součásti mechanicky poškozené a nevratně opotřebené.

Lze motor ošetřený technologií Atomium obrábět?

Vrstvička Atomium má sice relativně vyšší tvrdost než substrát, v porovnání se základním olejem však ne o více než 30 %. Povrch ošetřený technologií Atomium™ tudíž lze bez problémů obrábět řeznými a brusnými nástroji.

Má-li vozidlo hodně najeto (je starší než 10 let), není na ošetření technologií Atomium pozdě?

Na podmínkách používání vozidla nesejde. Závisí na technickém stavu. Pokud třecí součásti nejsou mechanicky poškozené a stupeň jejich opotřebení není katastrofální (tj. pokles výkonu o třetinu nebo více, neuspokojivý stav palivové soustavy), není pozdě a účinek bude patrný. Pokud po ošetření zaznamenáte pozitivní zlepšení stavu, klidně můžete zvýšit počet fází.

Má smysl ošetřit nové vozidlo nebo motor po generální opravě?

smysl ošetřit i nové vozidlo. Prodloužíte tím životní cyklus motoru, pomůžete déle zachovat optimální funkci technických součástí a snížíte spotřebu paliva. Doporučujeme provést první ošetření po výchozí technické prohlídce.

Nový motor je třeba ošetřit ve dvou fázích. 1. fáze – bez ohledu na kilometráž se stávajícím olejem. 2. fáze začne po výměně oleje.

Je možné pokračovat v jízdě bez motorového oleje při proražení vany nebo ztrátě funkce olejového čerpadla?

Ano, je to možné. Jedná se však o nouzový režim. Pokud jste Atomium™ neaplikovali, motor bez oleje ujede 10 až 30 km, ale i na tak krátkou vzdálenost se začnou pálit ložiska a vznikat další škody.

Pokud jste v předstihu aplikovali Atomium, v nouzovém režimu ujedete 100 až 120 km (bez přetěžování motoru, tj. v pásmu 1000–1200 otáček). Zbylá olejová mlha k mazání postačí. Známe případy, kdy vozidlo ujelo bez oleje 500 km. Po opravě je však vždy třeba opravit vrstvičku Atomium.

Které mechanismy je vhodné ošetřit současně?

Ideální je ošetřit všechny mechanismy (motor, převodovku a posilovač řízení, což zajistí nejlepší možný účinek. Majitelé vozidel většinou ošetřují pouze motor a převodovku, čímž o část výhod přicházejí, protože např. posilovač řízení zůstává neošetřen.

Jaký princip se uplatňuje při snižování spotřeby paliva?

U nových motorů dojde k poklesu spotřeby pouze díky snížení třecích ztrát. Vrstvička Atomium na sobě váže silnou vrstvu oleje, která přispívá k hydrodynamickému režimu tření. U motorů ošetřených technologií Atomium dochází k obnovení správné komprese, a potažmo k optimálnímu průběhu spalování. V důsledku toho klesá spotřeba na jmenovité nebo nižší hodnoty.

Jaký princip se uplatňuje při snižování spotřeby oleje?

Vlivem opotřebení některých ploch, jako jsou drážky nebo stírací kroužky na pístech a vložky válců rostou ztráty oleje, které nakonec překročí přípustnou hodnotu. Spotřeba oleje se může zvýšit také v důsledku netěsností kolem zátek a výfukových ventilů. Atomium dokáže snížit spotřebu oleje pouze v prvním případě, a to v důsledku obnovení původních charakteristik a těsnosti mezi vložkou válce, pístním kroužkem a drážkou.

Když se píst pohybuje dolů, v drážce pod kroužkem se hromadí spotřebovaný olej. Nakonec tento olej z drážky odpadne. Když se píst pohybuje vzhůru, dojde k vystříknutí nad píst a postupnému shoření. Vrstvička Atomium jednak omezuje vůle a jednak lépe drží olej. Tímto způsobem dosahujeme účinku snížení spotřeby oleje.

Jak dochází ke zvýšení nebo obnově správné komprese ve válcích?

Komprese se obnovuje (zvyšuje) v důsledku zotavení plynotěsnosti styčných ploch válce, pístního kroužku a drážky. Vrstvička zformovaná v oblastech tření jednak snižuje vůle a jednak lépe drží olej, který k ní přilíná. To umožňuje snížit průnik směsi vzduchu s palivem a výfukových plynů do karteru.

Díky čemu dochází ke zvýšení výkonu motoru?

Motor výkonu se zvyšuje v důsledku obnovy optimálního průběhu hoření paliva a současného snížení třecích ztrát. Jinými slovy zvyšuje se stupeň využití vstříknutého paliva a klesají třecí ztráty při vysokých teplotách.

Vozidlo je v dobrém stavu, dostává pravidelný kvalitní servis, používá výhradně kvalitní syntetické oleje a bezvadně funguje. Má v takovém případě vůbec smysl Atomium používat?

Trendem při výrobě automobilových motorů nejsou příliš dlouhé životní cykly, protože to není ekonomicky rentabilní. Již se nevyrábějí milionáři – motory, které dokážou natočit miliony kilometrů. Kvalitní motor z dnešní doby však za podmínky správné údržby bez problémů zvládne 300–350 tisíc km. V důsledku nekvalitního paliva a oleje však mohou problémy začít mnohem dříve, tj. po ujetí 150–200 tisíc km. Chcete-li proto zdvojnásobit životnost motoru, snížit spotřebu paliva o 5 až 8 % nebo prodat vůz za lepší cenu, má smysl Atomium používat.

Je možné používat produkty Atomium k ošetření variátorů?

Ano, je to možné.

Jak produkty Atomium reagují na aditiva v motorových olejích?

Technologie Atomium je chemicky neutrální ke všem standardním aditivům v motorových olejích. Jedná se o komplex minerálů, bez chemických přídavků, povrchově aktivních činidel apod.

Nezpůsobí ošetření Atomium poškození honování válců?

Ne, nezpůsobí. Honování válců je způsob povrchové úpravy vložek válců, aby na stěnách zůstával olej. Pokud jde o schopnost ulpívání oleje, povrch zformovaný technologií Atomium značně překonává kvalitu honování, protože se jedná o ultramikroporézní pevný povrch.

Již používám jiná aditiva nebo maziva. Mohu přesto ošetřit motor produkty Atomium?

Pokud tyto přípravky nemají žádný účinek, můžete produkty Atomium bezpečně používat, ale je lepší, pokud tak učiníte až po výměně oleje.

Ovlivňuje Atomium funkci spojky?

Na to je jednoznačná odpověď – ne, tribotechnická směs nemá vliv na spojkové lamely. Sloučenina pracuje pouze na kovových površích. Zubová spojka je částečně vyrobena z kompozitních materiálů. Dobrou zprávou je, že sloučenina nemůže žádným způsobem poškodit spojku. Nemůže ji tedy ani opravit - je-li spojka poškozena, je třeba ji vyměnit.

Shop.Atomium.cz na Firmy.cz

Aditiva Atomium

Důležité stránky

Články v blogu

ATOMIUM - jízda na plný výkon