Shop Banner

JAK ATOMIUM FUNGUJE?

Působení a účinek látky Atomium™  je dobře vidět na tomto tříminutovém VIDEU, které vám určitě doporučujeme shlédnout.
 
  • Atomium™ je produkt technologického vývoje, nicméně přírodního původu
  • Posláním Atomium™ není zlepšovat kvalitu maziv a olejů, ale přímo reagovat s kovovými součástmi třecích ploch
  • Na třecích plochách Atomium™ formuje nové vrstvičky třecí plochy na bázi krystalické kovové mřížky a to na úrovni atomů.
  • Vlastnosti nově zformované mikroporézní struktury (tloušťka, poréznost, mikrotvrdost) zabezpečují vyšší pevnost a hlavně schopnost zachytávání oleje.
  • Výsledkem je lepší bilance třecích procesů a hlavně vyšší efektivita motoru, vyšší výkon a nižší spotřeba.DYNAMIKA FORMOVÁNÍ VRSTVY

Obrázky níže znázorňují růst nové ochranné vrstvy na původní třecí ploše (600násobné zvětšení povrchu. Ra = 1-2 mikrony:

 
  • a) 600násobné zvětšení povrchu před aplikací
  • b) Povrch vzorku se začíná pokrývat novou strukturou.
  • c) a d) Původní povrch je téměř celý pokrytý novou strukturou (původní povrch lze spatřit pouze na pozadí).

Četné odborné posudky z automobilového průmyslu potvrzují, že výrobky ATOMIUM jsou schopny:
 
• nabídnout jedinečnou příležitost k ochraně spalovacího motoru jakéhokoli typu, a také dalších mechanismů vozidla procesem CIP (čištění na místě)  
  za běžného provozu

• po dvou až třech fázích ošetření zformovat ultrapevnou vrstvičku, která dokáže chránit motor před opotřebením i v nejnáročnějších situacích:
  nedostatek oleje, vysoké zatížení a velmi nízké či vysoké okolní teploty
 

Pro majitele sportovních vozů představuje technologie Atomium jednoduchý a nenákladný způsob, jak zvýšit výkon motoru až o 10 % a přitom zachovat spotřebu a také zlepšit akcelerační schopnosti (při kompletním ošetření všech mechanismů přípravky Atomium).
Opatrnější majitelé zase mohou dosáhnout úspory paliva až 8 %. S průměrnou roční kilometráží 20–30 tisíc km to u motorů o objemu 1,3–1,6 l odpovídá úspoře až 250 litrů benzínu. U motorů s objemem 2,4–3,6 l činí úspora až 350 litrů za rok. Kromě spotřeby paliva a oleje lze ošetřením Atomium prodloužit životnost motoru, zabránit nákladným opravám a omezit výdaje na náhradní díly a servis.

Technologie Atomium nepoškozuje žádné části ani mechanismy. U starších motorů po použití nejprve dojde k obnovení opotřebených ploch třecích součástí pomocí ochranné vrstvy, následně k obnově správné hodnoty komprese a potažmo ke snížení spotřeby oleje, který by se jinak spálil ve výfuku. Nová vrstvička podstatně snižuje třecí ztráty, a to díky svým jedinečným schopnostem zachytávání oleje. V důsledku toho klesá spotřeba paliva, zvyšuje se výkon a zlepšuje odezva na sešlápnutí plynu. Dalším přínosem je omezení hluku, vibrací a škodlivých emisí.

Co se týče nových motorů, i zde se na třecích plochách zformuje nová vrstvička (o tloušťce až 5 mikronů). Těchto 5 mikronů pak funguje jako bariéra proti opotřebení nových vložek válců a obrana před zhoršováním stavu třecích ploch. Díky antifrikčním schopnostem se dramaticky snižují ztráty třením, což následně zvyšuje mechanickou účinnost. U všech motorů, ať jsou staré nebo nové, tak dochází k poklesu spotřeby paliva, zvýšení výkonu a zlepšení odezvy na sešlápnutí plynu.

Nejdůležitějším přínosem je však vždy prodloužení životnosti motoru a možnost odložit generální opravu o 50–150 tisíc kilometrů.

Atomium není obyčejné aditivum, které se přidává do mazacího oleje. Je to látka, která spolupracuje s kovovou třecí plochou. Ve své podstatě je Atomium iniciátorem samoorganizujících se procesů v třecí soustavě. Jinými slovy spouští procesy, které posouvají průběh tření směrem k příznivějším podmínkám.

Z fyzikálního hlediska se to odráží tak, že v třecí soustavě se s pomocí technologie Atomium, vrstvičku po vrstvičce formuje nová plocha, která je z pohledu rychlosti klouzání, přenosu zatížení apod. pro daný uzel výhodnější.

Technologii Atomium lze použít k ošetření třecích ploch prakticky v libovolném agregátu, mechanismu či celku.