Jak działa atomium?

ATOMIUM TO PRODUKT CHEMII SAMOCHODOWEJ NATURALNEGO POCHODZENIA.

Działanie i działanie substancji Atomium™ widać wyraźnie na tym trzyminutowym FILMIE, który zdecydowanie polecamy obejrzeć.

Z punktu widzenia zasady działanie substancje tribotechniczne Atomium nie są w ściśle technicznym znaczeniu dodatkami ani substancjami pomocniczymi do smarów i olejów, ponieważ ich funkcją nie jest tylko poprawa właściwości podstawowych produktów, z którymi są mieszane. Dodatki Atomium reagują z powierzchniami metalowymi części i mechanizmów silników w miejscach kontaktu (na powierzchniach tarcia).

Celem stosowania substancji tribotechnicznych Atomium jest poprawa bilansu energetycznego elementów tarcia. Technologia Atomium działa jako katalizator albo inicjator procesu adaptacji elementów tarcia względem siebie + smaru.

Produkty chemii samochodowej Atomium przyczyniają się do powstania nowej warstwy powierzchni tarcia na bazie metalowej struktury krystalicznej. Podczas pracy z obecnością dodatku Atomium stopniowo dochodzi do powstawania warstw na poziomie poszczególnych atomów. Dlatego prawdziwe jest stwierdzenie, że Atomium zaliczane jest do nanotechnologii.

Właściwości powstałej struktury (tj. grubość, porowatość, mikrotwardość, zdolność przytrzymywania oleju) są określone warunkami eksploatacyjnymi mechanizmu tarcia. 
Warstwa jest siwa i ma idealną lustrzaną powierzchnię. W rzeczywistości chodzi o ultra mikroporowatą strukturę, która odznacza się wyższą odpornością, a co jest ważne, również lepszą zdolnością przytrzymywania oleju. Wynikiem jest unikatowy zbiór właściwości powierzchni tarcia, mechanizmów czyli również całego silnika.

PROCES POWSTAWANIA WARSTWY

W ramach procesu powstawania warstwy ochronnej na powierzchni tarcia po aplikacji technologii Atomium można rozróżnić 3 fazy:

1 faza - przygotowanie powierzchni Powierzchnia tarcia zostaje poddana delikatnemu czyszczeniu w miejscach uszkodzonych w trakcie wcześniejszej eksploatacji. Czyszczenie odbywa się w wyniku działania miękkiego środku ściernego, który jest częścią składową technologii Atomium;

2 faza – stworzenie ochronnej warstwy Na przygotowanej powierzchni metalowej (stalowej albo żeliwnej) powstają nowe warstwy struktury krystalicznej, które płynnie nawiązują do metalowego substratu elementów tarcia. Ta struktura ochronna powstaje po poszczególnych warstwach. Właściwym materiałem dla tworzenia warstwy ochronnej jest żelazo, które zawarte jest w oleju smarowym w formie produktów ścierania, a także substancje zawarte w technologii Atomium.

3 faza - dynamiczna regulacja warstwy ochronnej Ta faza zawiera utrwalenie parametrów warstwy ochronnej w zakresie, który zapewni optymalne warunki pracy w stosunku do tarcia. Do takich parametrów należy grubość, porowatość, falistość, mikrotwardość, chropowatość powierzchni itp. Sama obecność dodatku Atomium w małej ilości zapewnia dynamiczną (adaptacyjną) regulację parametrów warstwy ochronnej. Na tym etapie praktycznie nie dochodzi do ścierania powierzchni tarcia, ponieważ warstwa ochronna uzyskała już odpowiednią zdolność do przytrzymywania oleju, i dlatego tarcie odbywa się już w trybie hydrodynamicznym z minimalnym ścieraniem.

DYNAMIKA POWSTAWANIA WARSTWY ATOMIUM

Rysunki poniżej pokazują proces powstania nowej warstwy ochronnej na pierwotnej powierzchni tarcia:

W stosunku do nowych silników również tutaj na powierzchniach tarcia powstaje nowa warstwa (o grubości do 5 mikronów). Te 5 mikronów to następnie bariera przeciwko zużyciu nowych wkładek cylindrów i ochrona przed pogarszaniem stanu powierzchni tarcia. Ze względu na zdolności antyfrykcyjne dramatycznie obniżają się straty tarcia, co następnie poprawia skuteczność mechaniczną. W wypadku wszystkich silników, starych i nowych, w ten sposób dochodzi do obniżenia zużycia paliwa, powiększenia mocy i poprawy reakcji na naciśnięcie gazu.

Najważniejszą korzyścią jest jednak zawsze wydłużenie żywotności silnika i możliwość oddalenia naprawy głównej o 50-150 tysięcy kilometrów.

Atomium nie jest zwykłym dodatkiem do smaru. Jest to substancja, które współpracuje z metalową powierzchnią tarcia. Atomium jest w zasadzie inicjatorem samoorganizujących się procesów w układzie tarcia. Innymi słowy wprawia w ruch procesy, które wpływają na korzystniejsze warunki tarcia.

Z punktu widzenia fizyki przejawia się to w taki sposób, że za pomocą technologii Atomium w układzie tarcia, warstwa za warstwą, powstaje nowa powierzchnia, która jest z punktu szybkości ślizgania, przeniesienia obciążenia itp. dla danego elementu korzystniejsza.

Technologię Atomium można zastosować do pielęgnacji powierzchni tarcia w dowolnym agregacie, mechanizmu albo całości.

DYNAMIKA POWSTAWANIA WARSTWY ATOMIUM

Liczne ekspertyzy fachowe z przemysłu samochodowego potwierdzają, że smary Atomium są zdolne:

  • Zaoferować unikatową możliwość ochrony silnika spalinowego wszelkich rodzajów i również innych mechanizmów pojazdu w wyniku procesu CIP (czyszczenie w miejscu) podczas ich normalnej eksploatacji;

  • Po realizacji dwu do trzech faz aplikacji stworzyć bardzo trwałą warstwę, która chroni silnik przez zużyciem także w najbardziej trudnych sytuacjach: niski poziom oleju, wysokie obciążenie i bardzo niskie albo wysokie temperatury otoczenia.

Dla właścicieli aut sportowych przedstawia technologia Atomium prosty i tani sposób zwiększenia mocy silnika do 10 % oraz jednoczesnego utrzymania zużycia i poprawy zdolność akceleracji (przy aplikacji dodatków Atomium na wszystkie mechanizmy).
Bardziej ostrożni właściciele mogą osiągnąć oszczędności paliwa do 8 %. W stosunku do przeciętnie 20-30 tys. km pokonanych rocznie to dla silników o pojemności 1,3-1,6 l oznacza oszczędności nawet 250 litrów benzyny. W wypadku silników o pojemności 2,4 - 3,6 l oszczędności osiągają nawet 350 litrów w skali roku. Oprócz zużycia paliwa i oleju aplikacja Atomium wydłuża żywotność silnika, zapobiega drogim naprawom i ogranicza koszty na części zamiennych i zabiegów serwisowych.

Technologia Atomium nie prowadzi do uszkodzenia żadnych części ani mechanizmów. W wypadku starszych silników po zastosowaniu najpierw dochodzi do regeneracji zużytych powierzchni tarcia za pomocą warstwy ochronnej, potem następuje odnowienie prawidłowej wartości kompresji i obniżenie zużycia oleju, który w odwrotnym wypadku spaliłby się w rurze wydechowej. Nowa warstwa w istotny sposób obniża straty tarcia ze względu na swoje unikatowe zdolności przytrzymywania oleju. W wyniku tego spada zużycie paliwa, wzrasta moc i poprawia się reakcja na naciśnięcie gazu. Kolejnym efektem jest obniżenie poziomu głośności, wibracji i szkodliwych emisji.

Shop Banner

ATOMIUM - jazda na pełnej mocy