Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych sklepu internetowego Atomium.cz

 1. Suprotec EU s.r.o., IČO: 02380731, z siedzibą Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praga 10, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze w sekcji C, plik 218721 (zwana dalej „sprzedawcą” lub „administratorem”) przetwarza zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwane dalej „Rozporządzeniem”), następujące dane osobowe:
          imię Nazwisko
          adres mailowy
          numer telefonu
          adres Adres

  Wyżej wymienione dane osobowe muszą być przetwarzane w celu realizacji zamówień i innej realizacji umowy, jeśli między Tobą a sprzedawcą zawarta jest umowa kupna. Takie przetwarzanie danych osobowych jest możliwe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Regulamin – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy.
 2. Sprzedawca przetwarza te dane również w celu rejestracji umowy oraz ewentualnego przyszłego wykonywania i obrony praw i obowiązków stron umowy. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się w wyżej wymienionym celu przez okres 10 lat od realizacji ostatniej części świadczenia zgodnie z umową, chyba że inny przepis prawa wymaga przechowywania dokumentacji umownej przez dłuższy okres. Takie przetwarzanie jest możliwe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 3. Wiadomości i inne informacje biznesowe można przesyłać na adres e-mail lub numer telefonu kupującego, procedura ta jest dozwolona przez § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o usługach społeczeństwa informacyjnego, o ile kupujący nie odrzuci . Z tych wiadomości można zrezygnować w dowolnym momencie w dowolny sposób - na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub klikając w link w wiadomości handlowej.
 4. Zadowolenie z zakupów określamy poprzez ankiety e-mailowe w ramach programu Zweryfikowani przez klientów, w który zaangażowany jest nasz e-sklep. Wysyłamy je do Ciebie za każdym razem, gdy dokonujesz u nas zakupu, jeśli w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego nie odmawiasz ich wysłania. Przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania ankiet w ramach programu Zweryfikowani przez Klientów w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu Twojego zadowolenia z dokonanych u nas zakupów. Do wysyłania ankiet, oceny Państwa opinii i analizy naszej pozycji rynkowej korzystamy z procesora będącego operatorem portalu Heureka.cz; w tym celu możemy przekazywać informacje o zakupionych towarach oraz Państwa adres e-mail. Wysyłając ankiety e-mailowe, Twoje dane osobowe nie są przekazywane żadnej osobie trzeciej do jej własnych celów. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przesyłaniu ankiet e-mailowych w ramach programu Zweryfikowani przez Klientów, odmawiając dalszych ankiet, korzystając z linku w wiadomości e-mail z ankietą. W przypadku sprzeciwu nie prześlemy dalej ankiety.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE.
 6. Administrator nie posiada tzw. powiernika. Z administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail info@atomium.cz.
 7. Administrator danych osobowych, jako operator strony internetowej www.atomium.cz oraz www.atomium.cz/shop, wykorzystuje w tym serwisie pliki cookies..Pliki cookie to krótkie pliki tekstowe, które witryna internetowa przechowuje na komputerze odwiedzającego i które są dostarczane przez przeglądarkę internetową za każdym razem, gdy użytkownik powraca na stronę.
  Standardowe przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome itp.) obsługują zarządzanie plikami cookie. W ramach ustawień przeglądarki można ręcznie usuwać poszczególne pliki cookies, zablokować lub całkowicie zabronić ich używania, można je również zablokować lub włączyć tylko dla poszczególnych stron internetowych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, skorzystaj z pomocy swojej przeglądarki.
 8. Jeżeli Twoja przeglądarka ma włączoną obsługę plików cookies, zakładamy, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nasz serwer plików cookies oraz plików cookies naszych procesorów.
  Pliki cookie używane tutaj w celu:
      mierzenie ruchu na stronie i tworzenie statystyk dotyczących ruchu i zachowań osób odwiedzających stronę,
      podstawowa funkcjonalność serwisu
      Zbieranie plików cookies w wyżej wymienionym celu można uznać za przetwarzanie danych osobowych. Takie przetwarzanie jest możliwe na podstawie uzasadnionej przyczyny prawnej - prawnie uzasadnionego interesu administratora, a umożliwia to art. 6 ust. 1 lit. f) Regulamin.
      Pliki cookies, które zbierane są w celu pomiaru ruchu na stronie oraz tworzenia statystyk dotyczących ruchu i zachowań odwiedzających na stronie, oceniane są w postaci zbiorczej całości oraz w formie anonimowej, która nie pozwala na identyfikację osoby.
      Zebrane pliki cookies mogą być przetwarzane przez inne podmioty przetwarzające:
          Dostawca usługi Google Analytics, obsługiwanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 9. Pamiętaj, że zgodnie z Rozporządzeniem masz prawo do:

  • zrezygnować z wysyłania wiadomości handlowych w dowolnym momencie,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  • zażądać od nas informacji, jakie dane osobowe przetwarzamy,
  • zażądać od nas dostępu do tych danych i ich aktualizacji lub poprawienia lub zażądać ograniczenia ich przetwarzania,
  • zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych, usuniemy je, jeśli nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionymi interesami administratora,
  • o przenoszeniu danych, jeżeli jest to przetwarzanie zautomatyzowane na podstawie zgody lub w związku z wykonaniem umowy,
  • zażądać kopii przetwarzanych danych osobowych,
  • w celu skutecznej ochrony sądowej, jeżeli uważasz, że Twoje prawa wynikające z Rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych z naruszeniem niniejszego Rozporządzenia,
  • złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.