Atomium Active Diesel Plus

Główny zakres działania tego wysokojakościowego dodatku leży w odnowieniu sprężania cylindrów silnika za pośrednictwem stworzenia nowej warstwy i uszczelnienia przerw w elementach tarcia.

Funkcje i efekty użytkowania

  • Dodatek wydłuża żywotność silnika około o połowę, ewentualnie aż dwukrotnie, dzięki ograniczeniu intensywności zużycia
  • obniża zużycie paliwa silników spalinowych o 8 - 10 % w wyniku odnowienia sprężania i poprawy jakości spalania.
  • Ogranicza poziom głośności i wibracji dzięki utworzenia grubej i trwałem „poduszki” lubrykacyjnej i optymalizacji luzów;
  • ogranicza dymienie;
  • obniża straty oleju dzięki eliminacji przerw w rowkach pierścieni tłokowych
  • eliminacja stukania w hydrokompensatorach (kułakach)
  • maksymalna ochrona przeciw zużyciu szczególnie w ekstremalnych warunkach eksploatacji i w wypadku eksploatacji w trybie „start-stop” i podczas startów na zimno
  • obniżenie emisji tlenku węgla i niespalonych węglowodanów do 50 % w wyniku poprawy jakości spalania.

Sposób aplikacji

Przed aplikacją należy dokładnie wymieszać przez wstrząsanie! Pielęgnacja odbywa się w trzech fazach.

1 faza:

Dodać smar ATOMIUM ACTIVE Diesel PLUS do oleju silnikowego przez szyjkę nalewania oleju (obliczenie dawki zob. wykres), z pojazdem jeździć aż do następnej regularnej wymiany oleju (co najmniej 1000 km). W przypadku wyraźnej kontaminacji oleju (identyfikacja według koloru oleju na miarce oleju albo według plam olejowych na papierze filtracyjnym) natychmiast rozpocząć drugą fazę pielęgnacji:

Zalecenia (po 1 fazie): • Wymienić olej; • Wymienić filtr oleju i powietrza.

2 faza:

Dodać smar ATOMIUM ACTIVE Diesel PLUS do nowego oleju silnikowego (zob. wykres) i z pojazdem jeździć w zwykły sposób aż do następnej wymiany oleju. 3 faza: Dodać smar ATOMIUM ACTIVE Diesel PLUS do nowego oleju silnikowego (zob. wykres) i z pojazdem jeździć w zwykły sposób aż do następnej wymiany oleju. Likwidację zawartości/opakowania wykonać przez oddanie podmiotowi upoważnionemu do utylizacji odpadów niebezpiecznych albo w odpowiednim wyznaczonym miejscu.

ATOMIUM - jazda na pełnej mocy