Atomium pro snížení spotřeby paliva a prodloužení životnosti motoru

Tato pokročilá technologie má schopnost obnovit opotřebované třecí plochy částí vozidel a průmyslových strojů, optimalizovat tření a výrazně tak zlepšit technické parametry například

 • motorů
 • převodovek
 • palivových čerpadel
 • hydraulických posilovačů

Atomium™ je nejmodernější tribotechnická (*) látka vyrobená na bázi přírodních minerálů. Je chemicky neutrální a využívá jedinečné vlastnosti přírodních minerálů k obnovení opotřebených třecích ploch.

Atomium™ se přidává do běžných maziv a olejů, které pak působí jako nosič pro přenos látky Atomium na třecí plochy.

* Tribologie je vědecká nauka, která se zabývá procesy tření, opotřebování a mazání. Tribotechnika pak aplikuje nejnovější výsledky tribologie v praxi.

Co vám Atomium přinese?

 • snížení třecích ztrát
 • snížení spotřeby paliva o 8-10%
 • zvýšení mechanické účinnosti motoru
 • zrychlení odezvy motoru při sešlápnutí plynu
 • prodlouží životnost motoru - umí odložit potřebu generální opravy o 50-150.000 km.

Atomium je efektivní v následujících funkčních kategoriích:

 1. antifrikční - snižuje třecí ztráty
 2. proti opotřebení - snižuje míru opotřebení
 3. proti otěru - zvyšuje mez možného zatížení třecích ploch

Atomium™ bylo vyvinuto s cílem obnovit opotřebené třecí plochy a redukovat jejich vůle. Atomium se přidává do běžných maziv a olejů, které pak působí jako nosič pro přenos aditiv Atomium na třecí plochy.

Tribotechnické látky Atomium™ se skládají z vyvážené kombinace speciálně rozemletých minerálů, vrstvených křemičitanů (hadec, chlorit apod.) Kromě minerátů obsahuje také základní nosič: 99,9–95% minerální olej žluté barvy bez aditiv. ATOMIUM AGSB™ a ATOMIUM HPS™ používají jako nosič červený olej ATF (kapalinu do automatických převodovek) typu Dexron.

Chemické složení Atomium™ a technologie výroby jsou výsledkem 20letého vývoje, který stále pokračuje ve snaze dále zvyšovat efektivitu a reagovat na změny v konstrukci motorů a provozní podmínky třecích součástí.

Složky jsou pečlivě vybírané a laboratorně testované na třecích zkušebních stavech a ložiskových stojanech. Každá dávka je po skončení výroby podrobena kontrole jakosti.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ATOMIUM A BĚŽNÝMI ADITIVY?

Atomium má schopnost obnovit třecí plochy zformováním ochranné vrstvičky o tloušťce až 15 mikronů a optimalizovat geometrii třecích ploch.

Nově vytvořená vrstvička má značnou schopnost zachytávání oleje – drží jej tak na třecí ploše mnohem silněji než obvykle, což mění režim tření z polokapalinného na hydrodynamické (funkční olejový klín).

Atomium přináší dodatečný účinek v podobě schopnosti zachování třecích parametrů i po výměně oleje, protože ochranná vrstvička se neopotřebí tak rychle. Rychlost opotřebení vrstvičky už bez přítomnosti aditiv Atomium™ je 1,5–3krát nižší než opotřebení neošetřeného základního kovu (závisí na konstrukci, opotřebení a podmínkách provozu daného mechanismu).

Atomium je chemicky neutrální ke všem látkám, s nimiž může přijít do styku, což zaručuje bezpečný provoz ve všech agregátech a mechanismech (za předpokladu aplikace v souladu s pokyny).

Ke které skupině motorkářů patříte? Preferujete silniční a cestovní motocykly, silniční endura a nebo stylové cruisery či originální choppery? Jízda na těchto strojích je sama o sobě zážitkem. Vlastníci silných, originálních a elegantních motocyklů se vyznačují i určitou společnou životní filozofií…
Celý článek
18.5.2022 11:12
Čištění motoru je obvykle jedním z úkolů motorového oleje. Všechny moderní oleje obsahují jednu nebo více přísad, která jim dává schopnost rozpouštět usazeniny v motoru a udržovat je v rozloženém stavu (tato vlastnost se nazývá dispergace) až do okamžiku výměny oleje. Pokud vůz po celou dobu své…
Celý článek
2.2.2022 16:04
I váš automechanik vám jistě doporučí přidávat nějaké aditivum do motorového oleje. Není však aditivum jako aditivum. Atomium™ je jedinečný přípravek, který se přidává přímo do motorového oleje. A čím je jedinečné? Jedná se o speciálně vyvinutou tribotechnickou látku, kombinaci přírodních minerálů.
Celý článek
6.1.2022 23:33
Často přemýšlíme, jak v praxi dokázat efektivitu výrobků ATOMIUM. Věříme, že místo mnoha analýz a rozborů dokážeme kouzlo našich produktů přímo během použití. Co se stane, když aplikujete ATOMIUM? Máte motor chráněný i v extrémních podmínkách?
Celý článek
6.1.2022 23:18
Převážná část automobilových motorů spaluje uhlovodíková paliva. Během spalování se uvolňuje energie z molekulárních vazeb. V současnosti je zastáván názor, že zásoba uhlovodíkových paliv je omezená a jejich používání škodí životnímu prostředí. Spotřeba paliva tak není jen faktorem soukromého…
Celý článek
6.1.2022 23:22
Při provozu svého auta můžete ušetřit hned třikrát: Díky snížení spotřeby paliva až o 9% (vyšší komprese a nižší třecí odpor v agregátu), prevenci nákladných oprav v důsledku opotřebení motoru a převodovky a potřetí zakoupením výrobků řady Atomium pro své auto s výraznou slevou v rámci některé z…
Celý článek
6.1.2022 23:20
Zvýšená nebo vysoká spotřeba motorového oleje je častým scénářem, který přitahuje naši pozornost. Proč? Zaprvé, majitelé automobilů se zajímají, co už se dá považovat za nadměrnou nebo vysokou spotřebu oleje. Zadruhé, proč se spotřeba oleje zvyšuje? A poslední otázka: co dělat? Vezměme to hezky…
Celý článek
6.1.2022 23:19
Před udělením doporučení ohledně aplikace aditiva ATOMIUM je nezbytné správně porozumět příčinám zvýšené kouřivosti, které mohou být rozmanité a často ani nesouvisejí s přirozeným opotřebením mechanismu válců a pístů. Ani struktura a konzistence kouře neposkytují úplnou informaci o stupni…
Celý článek
6.1.2022 21:26

ATOMIUM - jízda na plný výkon