Atomium pro snížení spotřeby paliva a prodloužení životnosti motoru

Tato pokročilá technologie má schopnost obnovit opotřebované třecí plochy částí vozidel a průmyslových strojů, optimalizovat tření a výrazně tak zlepšit technické parametry například

 • motorů
 • převodovek
 • palivových čerpadel
 • hydraulických posilovačů

Atomium™ je nejmodernější tribotechnická (*) látka vyrobená na bázi přírodních minerálů. Je chemicky neutrální a využívá jedinečné vlastnosti přírodních minerálů k obnovení opotřebených třecích ploch.

Atomium™ se přidává do běžných maziv a olejů, které pak působí jako nosič pro přenos látky Atomium na třecí plochy.

* Tribologie je vědecká nauka, která se zabývá procesy tření, opotřebování a mazání. Tribotechnika pak aplikuje nejnovější výsledky tribologie v praxi.

Co vám Atomium přinese?

 • snížení třecích ztrát
 • snížení spotřeby paliva o 8-10%
 • zvýšení mechanické účinnosti motoru
 • zrychlení odezvy motoru při sešlápnutí plynu
 • prodlouží životnost motoru - umí odložit potřebu generální opravy o 50-150.000 km.

Atomium je efektivní v následujících funkčních kategoriích:

 1. antifrikční - snižuje třecí ztráty
 2. proti opotřebení - snižuje míru opotřebení
 3. proti otěru - zvyšuje mez možného zatížení třecích ploch

Atomium™ bylo vyvinuto s cílem obnovit opotřebené třecí plochy a redukovat jejich vůle. Atomium se přidává do běžných maziv a olejů, které pak působí jako nosič pro přenos aditiv Atomium na třecí plochy.

Tribotechnické látky Atomium™ se skládají z vyvážené kombinace speciálně rozemletých minerálů, vrstvených křemičitanů (hadec, chlorit apod.) Kromě minerátů obsahuje také základní nosič: 99,9–95% minerální olej žluté barvy bez aditiv. ATOMIUM AGSB™ a ATOMIUM HPS™ používají jako nosič červený olej ATF (kapalinu do automatických převodovek) typu Dexron.

Chemické složení Atomium™ a technologie výroby jsou výsledkem 20letého vývoje, který stále pokračuje ve snaze dále zvyšovat efektivitu a reagovat na změny v konstrukci motorů a provozní podmínky třecích součástí.

Složky jsou pečlivě vybírané a laboratorně testované na třecích zkušebních stavech a ložiskových stojanech. Každá dávka je po skončení výroby podrobena kontrole jakosti.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ATOMIUM A BĚŽNÝMI ADITIVY?

Atomium má schopnost obnovit třecí plochy zformováním ochranné vrstvičky o tloušťce až 15 mikronů a optimalizovat geometrii třecích ploch.

Nově vytvořená vrstvička má značnou schopnost zachytávání oleje – drží jej tak na třecí ploše mnohem silněji než obvykle, což mění režim tření z polokapalinného na hydrodynamické (funkční olejový klín).

Atomium přináší dodatečný účinek v podobě schopnosti zachování třecích parametrů i po výměně oleje, protože ochranná vrstvička se neopotřebí tak rychle. Rychlost opotřebení vrstvičky už bez přítomnosti aditiv Atomium™ je 1,5–3krát nižší než opotřebení neošetřeného základního kovu (závisí na konstrukci, opotřebení a podmínkách provozu daného mechanismu).

Atomium je chemicky neutrální ke všem látkám, s nimiž může přijít do styku, což zaručuje bezpečný provoz ve všech agregátech a mechanismech (za předpokladu aplikace v souladu s pokyny).

Dokladem toho, že přípravky značky Atomium do motorů, převodovek a hydrauliky nepoužívají jen běžní…
Celý článek
20.4.2024 15:30
I váš automechanik vám jistě doporučí přidávat nějaké aditivum do motorového oleje. Není však…
Celý článek
1.3.2024 23:33
V poslední době dokládají statistiky klesající prodeje nových automobilů a naopak zvyšující se…
Celý článek
2.2.2024 18:51
Při provozu svého auta můžete ušetřit hned třikrát: Díky snížení spotřeby paliva až o 9% (vyšší…
Celý článek
1.10.2023 23:20
Převážná část automobilových motorů spaluje uhlovodíková paliva. Během spalování se uvolňuje…
Celý článek
6.1.2022 23:22
Zvýšená nebo vysoká spotřeba motorového oleje je častým scénářem, který přitahuje naši pozornost.
Celý článek
6.1.2022 23:19
V okamžiku, kdy se zvýší spotřeba paliva, je potřeba zpozornět. V následujících řádcích vám…
Celý článek
6.1.2022 22:57
Před udělením doporučení ohledně aplikace aditiva ATOMIUM je nezbytné správně porozumět příčinám…
Celý článek
6.1.2022 21:26
Shop.Atomium.cz na Firmy.cz

Aditiva Atomium

Důležité stránky

Články v blogu

ATOMIUM - jízda na plný výkon