Atomium MAX Engine

Aditivum je určeno do dieselových, benzínových, LPG a CNG motorů se zdvihovým objemem nad 8 litrů.

Vlastnosti a účinky použití

Mazivo Atomium MAX 200 se používá v benzínových motorech, motorech na LPG a dieselových motorech se zdvihovým objemem od 8 l (8000 cm3).

 • Zlepšuje proces záběhu nového motoru i motoru po generální opravě (díky adaptivním schopnostem maziva, jehož cílem je optimalizovat tření sousedních dílů);
 • Prodlužuje životnost motoru 1,5–2krát (díky snížení intenzity opotřebení);
 • Zvyšuje účinný výkon motoru (v důsledku zlepšení průběhu spalování, omezení úniku spalin do karteru a snížení třecích ztrát);
 • Zajišťuje maximální ochranu motoru v extrémních provozních podmínkách, při přetěžování nebo přehřívání a během studených startů;
 • Značně usnadňuje startování při nízkých teplotách;
 • Nemá vliv na funkci samosvorného diferenciálu;
 • Snižuje spotřebu paliva do 8–10 % (v důsledku obnovy správné komprese a zlepšení průběhu spalování);
 • Snižuje hluk a vibrace o 5–10 dB (díky zformování silného a odolného mazacího „polštáře“ a optimalizaci vůlí);
 • Snižuje emise CO/CH ve výfukových plynech až o 50 % (v důsledku zlepšení průběhu spalování);
 • Umožňuje jízdu na krátkou vzdálenost při nedostatku oleje nebo naprosté ztrátě (tlaku) oleje;
 • Obnovuje správnou funkci hydraulických zdvihátek ventilů.

Způsob aplikace

Počítá se s poměrem 5–7 ml maziva na 1 l motorového oleje. Objem balení je 200 ml.

Fáze ošetření:

 • U spalovacích motorů s kilometráží menší než 200 000 km doporučujeme provést ošetření ve dvou fázích. Při kilometráži přes 200 000 km doporučujeme ošetření ve třech fázích a při kilometráži přes 500 000 km celkem čtyři fáze.
 • Pro účely ošetření generátorů a dalších stabilních strojů lze provést přepočet z provozních hodin (motohodin) takto: 1 provozní hodina odpovídá 50 km, u kolových traktorů (a příslušenství) odpovídá 1 provozní hodina 10 km a u speciálního příslušenství rypadel pak 5 km.

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. fáze: Přidejte mazivo Atomium MAX 200 do motorového oleje plnicím hrdlem oleje v poměru 7–10 ml maziva na 1 l motorového oleje a poté s vozidlem jezděte až do příští pravidelné výměny oleje (nejméně však 2000 km). V případě značného znečištění oleje (lze rozpoznat podle barvy oleje na měrce nebo podle olejových skvrn na filtračním papíru) ihned začněte s druhou fází ošetření.

Doporučení (po 1. fázi):

 • Vyměňte olej (v případě značného znečištění se doporučuje propláchnutí);
 • Vyměňte olejový a vzduchový filtr a přejděte ke 2. fázi.

2. fáze: Přidejte mazivo Atomium MAX 200 do nového motorového oleje v poměru 7–10 ml maziva na 1 l motorového oleje a poté s vozidlem jezděte až do příští výměny oleje.

3. a 4. fáze ošetření jsou stejné jako 2. fáze.

Důležité poznámky:

 • Před použitím nádobu s aditivem Atomium MAX 200 důkladně protřepejte, dokud se nerozpustí všechny přirozené úsady (jedná se o aktivní složky).
 • Aditivum Atomium MAX 200 nalijte do zahřátého motoru standardním plnicím hrdlem oleje.
 • Po aplikaci aditiva Atomium MAX 200 jezděte s vozidlem nejméně 20 minut v jakémkoli režimu (běžný provoz).
 • Mazivo se nedoporučuje používat v případě mechanicky zablokovaných dílů a mechanismů.
 • Aditivum Atomium MAX 200 je kompatibilní se všemi typy motorových olejů a nemění jejich vlastnosti.
 • V zájmu zachování vysoké úrovně ochrany motoru doporučujeme aplikovat aditivum ATOMIUM MAX 200 po ujetí 300 000 až 400 000 km v poměru 5 ml maziva na 1 l motorového oleje (tj. podle 1. fáze ošetření).
 • V zájmu maximální ochrany doporučujeme provést ošetření aditivy Atomium také u dalších součástí vozidla, tj. převodovky, vysokotlakého palivového čerpadla (v případě dieselových motorů), hydraulického posilovače řízení apod.
 • Koncentraci pro ošetření aditivem Atomium lze zvýšit nejvíce o 50 % (tj. na 20 ml přípravku na 1 l oleje).

Bezpečnostní opatření: Při správném použití není škodlivý.

První pomoc:

 • V případě zasažení pokožky opláchněte látku teplou vodou a poté ještě znovu umyjte mýdlem.
 • V případě zasažení očí vypláchněte oči velkým množstvím vody.
 • V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc.

ATOMIUM - jízda na plný výkon