Atomium SGA Gasoline

Multifunkční přísada do benzínu ATOMIUM APROCHIM SGA (proplachování, mazání). Přísada do paliva ATOMIUM APROHIM SGA šetrně čistí palivové zařízení, maže ho, chrání před korozí a předchází tvorbě usazenin. Dále také obnovuje výkon palivových čerpadel a vstřikovačů, chrání je před opotřebením a prodlužuje jejich životnost. Komplexní regenerace zařízení pro vstřikování paliva zlepšuje vstřikování, vede ke snížené spotřebě paliva a k lepší dynamice vozu.

Vlastnosti a účinky použití

Znečištění palivem nízké kvality je hlavním důvodem snížení výkonu a poruchy palivového zařízení. Přísada do paliva SGA dodává benzínovému palivu čisticí a mazací vlastnosti a zabraňuje korozi prvků systému v případě, že do něj vnikne voda nebo kondenzát.  

Čištění čerpadel a snížení opotřebení pístů, normalizace tlaku paliva v systému. Čištění ventilů, kanálů a trysek vstřikovačů – prodlužuje jejich životnost. Společně tak zajišťuje vysoce kvalitní rozprašování paliva, a tudíž jeho úplné spalování, což vede k následujícím výsledkům:  

 • Snížená spotřeba paliva o 5–15 % v závislosti na stavu vozu.  
 • Snížení vibrací v důsledku rovnoměrného spalování paliva ve válcích.  
 • Snížení zatížení turbíny, katalyzátorů a přídavného spalování, což prodlužuje jejich životnost.  
 • Snížení znečištění motorového oleje, který si zachovává své pracovní vlastnosti a v konečném důsledku snižuje opotřebení motoru.  
 • Prodloužení životnosti palivového zařízení.   

Přísada do paliva SGA je navržena pro pravidelné používání, takže má vyvážené „jemné“ složení. Postupně odstraňuje nečistoty a usazeniny a zabraňuje tvorbě nových. Aditivum neobsahuje látky podporující hoření ani jiné látky, které mění provozní režimy motoru.  

Aditivum se prodává v jednorázových lahvích. Běžně se přidává 1 láhev při každém tankování.  

Způsob aplikace

1 láhev o objemu 50 ml je určena pro 40–60 litrů paliva (přibližně 1 ml na 1 litr paliva). Před tankováním paliva nalijte přísadu do palivové nádrže.  

Postupujte následovně:  

 • Obsah lahvičky důkladně protřepejte;  
 • Otevřete láhev a nalijte přísadu do palivové nádrže (v případě potřeby použijte trychtýř);  
 • Natankujte palivo.  

V případě, že celkový nájezd Vašeho auta je větší než 50 000 kilometrů, doporučujeme první dvě tankování přidávat 2 lahvičky o objemu 50 ml na 40–60 litrů paliva (přibližně 2 ml na 1 litr paliva).  

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE  

Přípravek prošel ročním cyklem testů a zkoušek na autech různých tříd s použitím paliva  různých čerpacích stanic.  

Složení "SGA" je pečlivě vyváženo, aby byla zajištěna bezpečnost jeho používání. Čištění palivového zařízení se provádí postupně a „šetrně“ v důsledku použití povrchově aktivních látek namísto aktivních rozpouštědel. Mechanismus působení povrchově aktivních látek zaručuje bezpečnost přísad do palivových filtrů, prvků palivových zařízení z plastů a kompozitních materiálů a materiálů obsahujících železo.   

Aditivum do benzinu ATOMIUM APROHIM SGA neobsahuje oktanové korektory, nemění teplotu ani rychlost spalování paliva.  

Aditivum do paliva ATOMIUM APROHIM SGA lze použít s jakýmkoli typem vstřikovacích systémů. Během vývoje složení byla věnována zvláštní pozornost účinnosti a bezpečnosti přísady v systémech přímého vstřikování paliva (TFSI, TSI, GDI a dalších typů), které pracují s vysokým tlakem na palivové rampě, a proto mají zvýšenou úroveň požadavků na přesnost vstřikovačů. I malé znečištění vstřikovací trysky vede k významné nerovnováze v činnosti elektrohydraulických vstřikovačů a vstřikovačů s piezoelektrickými ventily, což narušuje režim vstřikování paliva, a nakonec vede k rychlé poruše vstřikovačů (vinutí elektromagnetu nebo piezo krystalu). Ve vnějších směšovacích systémech (vstřikovací a karburátor) zůstává přísada účinná, protože účinek čisticích složek nezávisí na tlaku v palivovém systému a zařízení agregátů.  

POZOR! HOŘLAVÁ KAPALINA! CHRAŇTE PŘED PŘÍMÝM SLUNEČNÍM SVĚTLEM A TEPLOTOU NAD 40 C°. UCHOVÁVEJTE V CHLADNÉM, DOBŘE VĚTRANÉM MÍSTĚ V TĚSNĚ UZAVŘENÉM OBALU.  

Doporučuje se používat přísadu do paliva SGA především k obnovení výkonu trysek a vstřikovačů 
paliva. Příznaky jejich poruchy v důsledku znečištění jsou následující:  

 • Zvýšení spotřeby paliva o 1 litr nebo více;  
 • Pokles dynamiky zrychlení vozu;  
 • „Těžký“ běh motoru;  
 • Specifický zápach nespáleného paliva z výfuku;  
 • Nerovný běh motoru při volnoběhu  
 • Černý kouř při prudkém zrychlení;  
 • Obtížný studený start motoru;   

To vše naznačuje narušení správného a včasného přívodu paliva do spalovacích komor jednoho nebo více válců. 
Pravidelné používání „SGA“ s vysokou pravděpodobností pomůže se těchto problémů zbavit.  

ATOMIUM - jízda na plný výkon