Atomium Reducer

Pro rozvodovky, diferenciály, redukční převodovky všech typů. Ošetření trvá do příští výměny oleje v převodovce.

Vlastnosti a účinky použití

Tribotechnický přípravek Reducer je určen pro ochranu před opotřebením, prodloužení životnosti a obnovení charakteristik rozvodovek, diferenciálů, samosvěrných diferenciálů, viskózních spojek, spojek Haldex, převodovek se zvýšeným třením a ostatních automobilových převodovek, u kterých se používá transmisní kapalina jakéhokoliv typu.

 • Zlepšuje proces ohlazování ploch v systému, včetně stavu po generální opravě (díky adaptivním schopnostem maziva, jehož cílem je optimalizovat tření sousedních dílů);
 • Značně snižuje hluk a vibrace v převodovkách a zadních nápravách (díky zformování silného a odolného mazacího „polštáře“ a optimalizaci vůlí);
 • Zvýšení doběhu;
 • Prodlužuje životnost zařízení 1,5–2krát (díky snížení intenzity opotřebení);
 • Obnovuje optimální vůle v ložiskách a ozubených převodech;
 • Nemění chování ani technické parametry systémů spojek v olejové lázni;
 • Umožňuje jízdu na krátkou vzdálenost při nedostatku oleje;
 • Zajišťuje maximální ochranu zařízení před opotřebením v případě přetěžování nebo přehřívání při vysokých okolních teplotách;
 • Snižuje třecí ztráty u součástí (v důsledku zlepšení parametrů tření).

Způsob aplikace

Přidejte mazivo Atomium Reducer 80 do stávajícího oleje v ošetřovaném zařízení v poměru 80 ml maziva na 0,7 - 2,2 l transmisní kapaliny. Po aplikaci Atomium Reducer 80 jezděte s vozidlem v běžném režimu nejméně 20 - 30 minut.

Provozujte až do příští pravidelné výměny transmisní kapaliny.

V případně značného opotřebení diferenciálů doporučujeme ošetření zopakovat po ujetí 5000 km bez výměny oleje.

Důležité poznámky:

 • Před použitím nádobu s aditivem Atomium Reducer 80 důkladně protřepejte, dokud se nerozpustí všechny přirozené úsady (jedná se o aktivní složky minerálů).
 • Aditivum Atomium Reducer 80 nalijte do zahřátého zařízení standardním plnicím hrdlem oleje.
 • Po aplikaci aditiva Atomium Reducer 80 jezděte s vozidlem nejméně 20 minut v jakémkoli režimu (běžný provoz).
 • Doporučujeme provést ošetření diferenciálů aditivem Atomium současně s ošetřením motoru nebo těsně po sobě.
 • Mazivo se nedoporučuje používat v případě mechanicky zablokovaných dílů a mechanismů.
 • Mazivo Atomium Reducer 80 je kompatibilní se všemi typy trasmisních kapalin a nemění jejich vlastnosti.
 • V zájmu zachování vysoké úrovně ochrany transmise doporučujeme zopakovat ošetření při každé výměně kapaliny v diferenciálu.

Bezpečnostní opatření: Při správném použití není škodlivý.

První pomoc:

 • V případě zasažení pokožky opláchněte látku teplou vodou a poté ještě znovu umyjte mýdlem.
 • V případě zasažení očí vypláchněte oči velkým množstvím vody.
 • V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc.

ATOMIUM - jízda na plný výkon